Beoordeling ontwikkelingsverzoeken buitengebied
You can use this form to send a reaction or comment about this project.

Email *


Question / Comment *


Submit

Beoordeling ontwikkelingsverzoeken buitengebied

In het buitengebied van Veenendaal zoeken verschillende grondeigenaren naar nieuwe economische dragers. Met het concept LOP in de hand konden hun, soms reeds jarenlang aangehouden, verzoeken worden beoordeeld. Door de wensen van de initiatiefnemers te combineren met de wensen uit het LOP hebben Brons en partners voorstellen gedaan waarmee enerzijds de initiatiefnemers een toekomst op deze plek houden en anderzijds het landschap wordt versterkt.

Bij ontwikkelingen die wel passen binnen de visie van het LOP maar eigenlijk niet binnen het (oude maar vigerende) bestemmingsplan wordt een tegenprestatie gevraagd die het landschap of het recreatief medegebruik ervan ten goede komt. Zo wordt een grondeigenaar bijvoorbeeld gevraagd een wandelmogelijkheid op zijn kavels te maken of een houtwal te planten en te onderhouden in ruil voor juridische verankering van door hem gewenste (neven)activiteiten.

Door het toetsen van diverse aanvragen aan het concept-LOP werd duidelijk dat het LOP op sommige punten nog iets moest worden aangescherpt om deze ontwikkelingsvisie voor het landschap beter uitvoerbaar en hanteerbaar te maken.


Project number: 714

Location: Veenendaal

Client: Gemeente Veenendaal

Product: Advies

Year: 2006


Brons + Partners Landscape architects - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg The Netherlands - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2023