Landschapsontwikkelingsplan Veenendaal
U kunt dit formulier gebruiken om een reactie of opmerking over dit project te versturen.

Email *


Vraag / opmerking *


Verzenden

Landschapsontwikkelingsplan Veenendaal

Waar veel gemeenten hun Landschapsontwikkelingsplan in een samenwerkingsverband opstellen, heeft de gemeente Veenendaal ervoor gekozen om een eigen LOP te maken. Het voordeel hiervan is dat heel specifiek kon worden ingegaan op de Veenendaalse situatie. Een belangrijk onderdeel van het LOP is bijvoorbeeld de beeldkwaliteit van erven in de verschillende onderscheiden deelgebieden.

Binnen de gemeentegrenzen resteren nog enkele stukjes landschap, die elk deel uitmaken van een groter geheel buiten de gemeente. De recreatiedruk vanuit het stedelijk gebied is er hoog en voor enkele groene stedelijke functies wordt nog een plek gezocht. De landbouw speelt in Veenendaal nog slechts een marginale rol, dus moet het landschap op een andere manier in stand gehouden worden. De grondeigenaren in het gebied hebben diverse verzoeken tot functieverandering ingediend. Het LOP vormt nu het toetskader waarmee bepaald kan worden welke ontwikkelingen wel en welke niet wenselijk zijn voor de toekomst van het landschap. Ook kan ‘groene compensatie’ worden gevraagd bij ontwikkelingen. Ook op provinciaal niveau gewenste natuurontwikkelingen, de Grebbelinie en lokale / regionale waterberging zijn nieuwe dragers van het buitengebied. In elk deelgebied wordt op passende wijze sturing gegeven aan recreatief medegebruik.


Project nummer: 677

Opdrachtgever: Gemeente Veenendaal

Product: Landschapsontwikkelingsplan

Jaar van planvorming: 2005-2007


Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2023