Landschapsontwikkelingsplan Neder-Betuwe
You can use this form to send a reaction or comment about this project.

Email *


Question / Comment *


Submit

Landschapsontwikkelingsplan Neder-Betuwe

In samenwerking met het bureau SAB Arnhem heeft Brons + partners voor de gemeente Neder-Betuwe een landschapsontwikkelingsplan (LOP) opgesteld.
Het LOP dient als inspiratiebron en kwalitatief ruimtelijk toetsingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied van Neder-Betuwe.

In het LOP wordt inzichtelijk gemaakt hoe de gemeente de ontwikkeling van het landschap voor de komende 10 jaar wil begeleiden. Rekening houdend met de ontwikkeling van de verschillende functies in het landelijke gebied, wordt beschreven hoe de landschappelijke waarden behouden en versterkt kunnen worden. Daarnaast gaat de visie in op de mogelijkheden om het landschap te beleven.

Enkele hoofdpunten uit de landschappelijke visie zijn:
- het ontwikkelen van de Linge als ruimtelijke en recreatieve structuurdrager van het centrale deel van Neder-Betuwe;
- de kernen en het landelijk gebied verknopen, vooral nabij de snelwegafslagen;
- openheid en natuurwaarden in (een deel van) het centrale komgebied waarborgen;
- toevoegen van recreatieve verbindingen in noord-zuid richting;
- de waaien (of wielen) die als restanten van dijkdoorbraken in het landschap zijn achtergebleven behouden en versterken als dragers van de geschiedenis;
- de kleinschalige diversiteit van de oeverwallen behouden en de eigenheid van de uiterwaarden bewaren.

Het uitvoeringsprogramma, dat bij het landschapsontwikkelingsplan hoort, is de basis van de verwezenlijking van de visie.


Project number: 747

Client: Gemeente Neder-Betuwe

Product: Landschapsontwikkelingsplan

Year: 2008-2009


Brons + Partners Landscape architects - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg The Netherlands - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2023