Landschapsontwikkelingsplan Eemland
You can use this form to send a reaction or comment about this project.

Email *


Question / Comment *


Submit

Landschapsontwikkelingsplan Eemland

In de zomer van 2004 heeft het Gewest Eemland, namens de gemeenten Baarn, Bunschoten, Soest en Eemnes, opdracht verstrekt aan Brons+Partners landschapsarchitecten voor het opstellen van het Landschapsontwikkelingsplan (LOP). Het LOP stemt het beleid van vier gemeenten op elkaar af en dit biedt vele voordelen, waaronder kennis- en expertise-uitwisseling, behoud en ontwikkeling van de streekeigen identiteit en verscheidenheid. Het plan bestaat uit een hoofdrapport met de analyse, scenario’s en de visie, aangevuld met vier uitvoeringsprogramma’s.

Als uitwerking van het LOP heeft het bureau meegedacht over de manier waarop een landschapsfonds kan worden opgericht.


Project number: 603

Client: Gewest Eemland

Product: Landschapsontwikkelingsplan

Year: 2004-2005


Brons + Partners Landscape architects - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg The Netherlands - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2023