LandschapsKwaliteitsToets
You can use this form to send a reaction or comment about this project.

Email *


Question / Comment *


Submit

LandschapsKwaliteitsToets

Een kwalitatieve beoordeling, die inzicht geeft in de verandering van de kernkwaliteiten van waardevolle landschappen in de provincie Gelderland.

De provincie Gelderland heeft aan Brons+partners gevraagd de waardevolle landschappen Buren-Opijnen en Winterswijk te monitoren door middel van een Landschaps Kwaliteits Toets (LKT). Het doel is inzicht te verkrijgen in de veranderingen van de kernkwaliteiten van de waardevolle landschappen.

Deze landschapskwaliteitstoets besloeg per gebied één dag en werd uitgevoerd door een zorgvuldig samengesteld team met een vertegenwoordiging vanuit verschillende disciplines, zoals een landschapsarchitect, waterbeheerder, cultuur-historicus, agrariër, ecoloog maar ook een gebiedsmakelaar en landschapsjournalist.

In de ochtenden werd een inleiding op het gebied gegeven, gevolgd door een gebiedsexcursie. In de middagen vond een discussie over het gebied plaats. Door middel van een vragenlijst is geprobeerd een helder beeld en een beoordeling te krijgen van de twee landschappen Er werd ingegaan op de economisch-functionele, esthetische en ecologische betekenis van het landschap en de samenhang, duurzaamheid en identiteit van het landschap.

De beoordelingen en aanbevelingen van de landschappen zijn door Brons+partners samengevat in een adviesrapport voor de provincie.


Project number: 806

Location: Buren-Opijnen en Winterswijk

Client: Provincie Gelderland

Product: Advies

Year: 2008


Brons + Partners Landscape architects - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg The Netherlands - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2023