Landschap in beeld, Giessen - Linge - Zouwe
You can use this form to send a reaction or comment about this project.

Email *


Question / Comment *


Submit

Landschap in beeld, Giessen - Linge - Zouwe

De gemeenten Giessenlanden, Leerdam en Zederik hebben samen een intergemeentelijk landschapskader opgesteld. Zij willen hiermee de aandacht op het landschap van dit unieke gebied richten. De gemeenten hebben hiervoor landschapsarchitectenbureau Brons en partners ingeschakeld.

Met dit intergemeentelijk landschapskader willen de gemeenten een aantal thema's en opgaven in het buitengebied onder de loep nemen. Deze leiden tot een visie en inspiratie voor de gewenste ontwikkeling van het landschap. Het landschapskader zal dienen als toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen. Door concrete projecten te formuleren kunnen de gemeenten in samenwerking met betrokken organisaties en particulieren ook actief werken aan de gewenste ontwikkeling van het landschap.

Bewonersavond
Presentatie bewonersavond, Hoornaar 22 september 2010


Project number: 816

Location: Giessen - Linge - Zouwe

Client: Gemeenten Giessenlanden, Leerdam en Zederik

Product: Intergemeentelijk Landschapskader (ILK)

Year: 2009-2010


Go to detailed information page (account required)
Brons + Partners Landscape architects - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg The Netherlands - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2023