Recreatie + toerisme


De afronding van recreatieve groenstructuren om de steden levert een nieuwe focus op richting de toeristische ontwikkeling en het recreatief gebruik en de beleving van het buitengebied. Nieuwe businessmodellen en succesvolle ontwikkeling voor de streek met ondernemers levert een nieuwe economische impuls op voor potentievolle regio’s.

 

Brons + partners vertaalt samen met experts voor u, op de schaal van de regio of de lokale schaal, ambities van ondernemers en / of bestuurders in aansprekende toeristische ontwikkelingsvisies. Uitgaand van het verbinden en versterken van streekeigen kwaliteiten ontstaan masterplannen, gebiedsuitwerkingen, ontwerpen en businessplannen voor aansprekende recreatieve en toeristische netwerken en projecten. 

Structuurvisie kustplaats Camperduin
In opdracht van de gemeente Bergen stelt Brons + partners een Structuurvisie op voor de omgeving van Camperduin in de kustgemeente Bergen. Dit project...

10/11/2014

Lees verder
Sluiseiland; Groene long voor Gouda
Vanwege de verbreding van de Julianasluis en de verlegging van infrastructuur ontstond het idee om het Sluiseiland te ontwikkelen als groene long voor...

01/07/2014

Lees verder
Nieuw recreatie-concept voor Lake Hume, Australie
Southern Cross Parks, Australie, heeft Brons + partners opdracht gegeven om in Tallangatta, 500 km ten noorden van Melbourne een nieuw concept te ont...

02/06/2014

Lees verder
Zellingplein nieuw rust- en uitkijkpunt
Als onderdeel van de landschappelijke inpassing van de N207 ten zuiden van Gouda is het Zellingplein ontworpen. Dit plein vormt een bijzonder rust- e...

12/05/2014

Lees verder
FLOW: aanpak versterking beleving Lek
In het kader van het project Ruimte voor de Lek heeft Brons + partners voor de provincie Utrecht een voorstel ontwikkeld voor de versterking van de be...

05/11/2013

Lees verder
Renovatie recreatiepark Narrabri Australie
In het najaar van 2013 is Brons + partners betrokken geraakt bij de renovatie van het recreatiepark gelegen in Narrabri, New South Wales, circa 500 km...

05/10/2013

Lees verder
Ontvangst Chinese delegatie in Amsterdamse Bos
In augustus 2013 ontving Brons en partners een Chinese delegatie, die geinteresseerd is in de recreatieontwikkeling in Nederland. Rudy Brons leidde he...

04/09/2013

Lees verder
Verkennende studie parkresort Albanie
Op verzoek van een investeerder in Albanie is een verkenning uitgevoerd naar de ontwikkeling van een exclusief parkresort langs de kust van Albanie. H...

20/11/2012

Lees verder
Elisabeth Plantsoen
De Stichting Elisabeth Weeshuis heeft in de wijk Parijsch te Culemborg de openbare ruimte bij het woon-zorg complex BonVie ontwikkeld. Aan Brons en pa...

15/07/2010

Lees verder
Masterplan Sluiseiland
Een gedeelte van het noordelijke deel van Sluiseiland (Gouda) wordt opgeofferd met de komst van een tweede sluis, daarnaast wordt er meer ruimte gevra...

05/05/2010

Lees verder
Advies beeldkwaliteit Boshotel Overberg
Brasserie Restaurant 'De Holle Boom' heeft aan Brons + partners landschapsarchitecten opdracht gegeven voor het opstellen van een advies inzake de lan...

11/05/2007

Lees verder
Ontwikkelen boerengoed in het Groene Hart
In opdracht van de Provincie Utrecht heeft Brons en Partners een voorbeeldproject voor agrarische verbreding in het veenweidegebied uitgevoerd. De c...

20/10/2005

Lees verder
Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2023