Zorglandgoed
U kunt dit formulier gebruiken om een reactie of opmerking over dit project te versturen.

Email *


Vraag / opmerking *


Verzenden

Zorglandgoed

Wonen op een zorglandgoed

Met de toename van het aantal senioren in Nederland groeit ook de vraag naar kwalitatief hoogwaardig wonen in combinatie met zorgverlening. De ontwikkeling van een zorglandgoed kan inspelen op deze trend en alle kwaliteiten van de omgeving inzetten voor een healing environment.

Een zorglandgoed verbindt de kwaliteiten van de omgeving tot een fraaie, groene en rustige woonomgeving. Een landgoed leent zich specifiek voor een kleinschalige ontwikkeling van bijvoorbeeld 25 wooneenheden. Hierdoor ontstaat een prettige bebouwingsomvang met privacy en persoonlijke aandacht voor de bewoners.

Brons + partners heeft de afgelopen jaren in opdracht van particuliere grondeigenaren verkennende onderzoeken uitgevoerd naar de planologische mogelijkheden voor het realiseren van een zorglandgoed op een specifieke locatie. Deze onderzoeken worden in nauw overleg met de opdrachtgever uitgevoerd en afgestemd op de voorwaarden van de gemeente.


Project nummer: 1111

Opdrachtgever: Particulier

Product: Planontwikkeling

Jaar van planvorming: 2011-2012


Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2023