Weidevogelcompensatie N207
U kunt dit formulier gebruiken om een reactie of opmerking over dit project te versturen.

Email *


Vraag / opmerking *


Verzenden

Weidevogelcompensatie N207

Omdat met de aanleg van de provinciale weg, N207-Zuid-Westelijke Randweg om Gouda, natuurwaarden zullen worden aangetast, moeten deze worden gecompenseerd. Na een uitgebreide zoektocht en communicatie met diverse partijen, waarin Brons + partners een trekkersrol vervulde, is gebleken dat natuurcompensatie in de nabijheid van de nieuwe weg niet geheel mogelijk is. Daarom zijn twee locaties op een andere plek gekozen, waar de natuurwaarden op adequate wijze kunnen worden gecompenseerd. In overleg met de beheerders van het Zuid-Hollands Landschap, waar de nieuwe natuur aan overgedragen zal worden, is bepaald welke inrichtingsmaatregelen getroffen moeten worden om ervoor te zorgen dat de nieuwe natuur zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen op de compensatielocaties. Dit is in kaartbeelden inzichtelijk gemaakt. De kaarten met toelichting zijn door de opdrachtgever, Provincie Zuid-Holland, overgenomen in het Definitief Ontwerp voor de weg.


Project nummer: 832

Locatie: Provincie Zuid-Holland

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland

Product: Natuurcompensatierapport

Jaar van planvorming: 2008 -2009


Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2020