Waterberging Baambrugge
U kunt dit formulier gebruiken om een reactie of opmerking over dit project te versturen.

Email *


Vraag / opmerking *


Verzenden

Waterberging Baambrugge landschappelijk ingepast

Na vijf jaar planvorming en voorbereiding van de uitvoering is de waterberging nabij Abcoude in oktober 2013 officieel geopend. Brons en partners heeft in 2009 advies uitgebracht over de landschappelijke randvoorwaarden voor deze waterberging. Belangrijk daarbij waren het combineren van de waterberging met de herplant van bomen, het creeren van verschillende ecologische milieus en kleinschalige recreatievoorzieningen. Ook waren het behoud van het verkavelingspatroon en de aansluiting bij het agrarisch en open karakter van het gebied van belang. Deze randvoorwaarden zijn door landschapsarchitect Ykema uitgewerkt in het gerealiseerde ontwerp, waarbij een overgang plats vindt van bossages, naar grienden en bloemrijke hooilanden, omgeven door een hoger gelegen wandelpad.

Bij de opening nam Ellen Wilms van Brons en partners een deel van de geinteresseerde bewoners en vrijwilligers mee op stap. Hierbij volgde uitleg over de aanleg van de vegetatie, het peilbeheer bij de stuw en het beoogde onderhoud. Onder de bloemrijke vegetatie komen reeds Rode Lijst soorten als geelhartje en kamgras voor. Verrassingen waren er bij het wegvliegen van de Purperreiger en het aantreffen van braakballen van een uil op een van de zorgvuldig gekozen robuuste banken.

De waterberging blijkt haar functie te vervullen en de combinatie met het ontwikkelen van natuurwaarden komt op gang. Ook weten de mensen uit de omgeving het pad rondom te vinden. Wat rest is de overgang naar een goed onderhoud, waardoor de beoogde functies in de toekomst duurzaam gewaarborgd worden en de openheid op de zuidelijke percelen gehandhaafd blijft.


Project nummer: 1321

Locatie: Baambrugge, gemeente Ronde Venen

Opdrachtgever: Waternet

Product: Advies landschappelijke inpassing

Jaar van planvorming: 2009-2013


Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2024