Structuurvisie Bergen
U kunt dit formulier gebruiken om een reactie of opmerking over dit project te versturen.

Email *


Vraag / opmerking *


Verzenden

Structuurvisie Bergen

In nauwe samenwerking met SAB Amsterdam heeft Brons en partners gewerkt aan een structuurvisie voor de gemeente Bergen waarbij in hoofdopzet rekening gehouden wordt met de landschappelijke- en natuurkwaliteiten van het Bergens Buitengebied en met de gewenste functionele ontwikkeling.

Landschapsconferentie
Voorafgaand aan de visie is er tijdens een driedaagse Landschapsconferentie door ca. honderdtachtig deelnemers met elkaar gewerkt aan de basis voor de visie op het landelijk gebied van Bergen tot 2020. De interactieve aanpak waarbij de burger en andere belanghebbenden de basis bepalen voor de visie is een voor Nederland uniek open en participatief planproces.

Opmaat naar de visie
De structuurvisie voor het buitengebied van de gemeente Bergen omvat een leesbaar cultuurhistorisch landschap. Bergen is zee, duinen en polders. Een agrarisch cultuurlandschap waar de wind altijd waait. Het buitengebied van Bergen is rijk geschakeerd en veelzijdig.
De Binnenduinrand is de overgang tussen de duinen en de polders en vormt een prachtig decor van een stoere groene verbinding van noord naar zuid. Bijzonder, voor het buitengebied van Bergen, is dat de bebouwde omgeving grotendeels omgeven is door een veelheid aan beplanting. Het absorptievermogen voor het herbergen van bebouwing en verkeersbewegingen is daarom ook groot en vormt hierbij een unieke kwaliteit. Het hoofddoel van deze visie vormt het duurzaam in stand houden van de herkenbaarheid van de beslotenheid van de reliëfrijke binnenduinrand en de open vlakke polders. Hierbij blijft de ‘polder’ het agrarisch ‘domein’ voor melkveeteelt en bollenteelt.


Project nummer: 933

Locatie: Bergen

Opdrachtgever: Gemeente Bergen

Product: Structuurvisie

Jaar van planvorming: 2009


Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2023