Sluiseiland; Groene long voor Gouda
U kunt dit formulier gebruiken om een reactie of opmerking over dit project te versturen.

Email *


Vraag / opmerking *


Verzenden

Sluiseiland; Groene long voor Gouda

Vanwege de verbreding van de Julianasluis en de verlegging van infrastructuur ontstond het idee om het Sluiseiland te ontwikkelen als groene long voor Gouda. Brons + partners schetste van begin af aan mee aan de integrale herontwikkeling van het eiland in opdracht van de provincie Zuid-Holland en in afstemming met de gemeente en lokale verenigingen. Met behoud van waardevolle forse beplantingen en krachtige aanvullingen hierop is een robuuste groenstructuur ontworpen in samenhang met de bijzondere waterwerken en de nieuwe recreatieve functies van het eiland.

De nieuwe Julianasluis en de nieuwe ophaalbrug vormen in het masterplan sterke landmarks, die het waterrijke karakter van Gouda onderstrepen. Door herinrichting van de oevers en her rangschikking van de recreatieve functies in overleg met de betrokken partijen is een eiland ontstaan met een geheel eigen karakter, waar de beleving van water en groen centraal staat. Zij heeft nu dan ook een grote aantrekkingskracht op de bevolking.

Voor de speeltuin is door Brons + partners een herinrichtingsplan opgesteld. Het terrein is opgedeeld in diverse zones, met het toegangsgebouw en een aangename verblijfsplek in het midden. De speelelementen zijn fraai in de ruimte geplaatst, van elkaar gescheiden door hagen. Een pad verbindt de delen met elkaar. Het nieuwe gebruik door kinderen en hun ouders laat zien dat de herinrichting bijdraagt aan een verdrievoudiging van het aantal bezoekers.

Ophaalbrug
De nieuwe infrastructurele kunstwerken zijn binnen één vormgevingsconcept ontworpen. Deze brug vormt als grootste ophaalbrug van Nederland een nieuw robuust landmark in deze waterrijke omgeving.


Project nummer: 1216-937

Locatie: Gouda

Opdrachtgever: provincie Zuid-Holland

Product: Integrale herinrichting recreatie eiland

Jaar van planvorming: 2010-2014


Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2024