Ruimtelijke kwaliteit dijkverbetering t Gein
U kunt dit formulier gebruiken om een reactie of opmerking over dit project te versturen.

Email *


Vraag / opmerking *


Verzenden

Ruimtelijke kwaliteit dijkverbetering t Gein

Tussen Abcoude en Driemond moeten de dijken aan weerszijden van de rivier 't Gein worden versterkt en verhoogd. Een dijkverbetering heeft invloed op de aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Zeker in t Gein, dat door diverse kunstenaars vereeuwigd is, worden deze aspecten zeer hoog gewaardeerd. Aan Brons + partners is opdracht gegeven om zowel inhoudelijk als procesmatig een bijdrage te leveren aan het Ontwerp Dijkverbeteringsplan voor t Gein. Dit heeft geresulteerd in het Planboek ruimtelijke kwaliteit.

In het Planboek ruimtelijke kwaliteit wordt de landschappelijke voorkeur uitgesproken voor de wijze waarop de dijken verbeterd zouden moeten worden met behoud van het landschappelijk karakter. Door de ruimtelijke kwaliteiten van 't Gein uit te splitsen, wordt enerzijds de diversiteit van 't Gein aangetoond en anderzijds een opstap gegeven om op een nieuwe manier naar de Geindijken te kijken. Vervolgens is inzichtelijk gemaakt wat de ruimtelijke effecten van de diverse varianten voor dijkverbetering zijn en is het landschappelijk meest verantwoorde alternatief gekozen.

De communicatie met een brede klankbordgroep van actieve bewoners en gebruikers van 't Gein speelt een belangrijke rol in dit project. Onze landschappelijke inbreng heeft er onder meer toe geleid dat alle betrokkenen, ook de technisch specialisten, rekening zijn gaan houden met de ruimtelijke kwaliteiten van deze kleinschalige, idyllische rivier. In het dijkverbeteringsplan wordt nu het behoud van zoveel mogelijk bomen (in ruimtelijke eenheden) en het beschermen van de karakteristieke ensembles als uitgangspunt gehanteerd.


Project nummer: 903

Locatie: Het Gein

Opdrachtgever: Waternet

Product: Advies ruimtelijke kwaliteit dijkverbetering

Jaar van planvorming: 2009-2010


Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2023