Rijnlandroute
U kunt dit formulier gebruiken om een reactie of opmerking over dit project te versturen.

Email *


Vraag / opmerking *


Verzenden

Rijnlandroute

De opgave van deze verkennende studie, in opdracht van de Provincie Zuid-Holland, betrof het ontwikkelen van een visie hoe de trac�s van de Rijnlandroute landschappelijk ingepast kunnen worden. Bij deze visievorming is geen antwoord gegeven op de vraag of de uiteindelijke inpassing voldoet aan de gewenste ruimtelijke kwaliteit.

De visievorming voor de landschappelijke inpassing is gebaseerd op vier invalshoeken;

1. het consultatieproces met belangengroeperingen (uitgevoerd door ons bureau) en gemeenten (uitgevoerd door de provincie Zuid-Holland);
2. een verkenning van de waarden van de omgeving van het trac� (landschap, natuur, cultuurhistorie en leefomgeving);
3. de verkeerskundige trac�s Zoeken naar Balans en de Churchill Avenue;
4. de vertaling hiervan in visievorming betreffende een integrale ontwerpopgave.

Per deelgebied is een schets gemaakt van de mogelijke landschappelijke inpassing in plattegrond en dwarsprofiel.

Bovenstaand proces van visievorming heeft geleid tot een interactief proces met belanghebbenden en bewoners. Bij de bewoners bestonden vele zorgen omtrent de effecten van de wegtrac�s op de woonomgeving, het landschap, de leefbaarheid en de milieukwaliteit.Project nummer: 1201

Locatie: Provincie Zuid-Holland

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland

Product: Ontwerp inrichtingsplan

Jaar van planvorming: 2012


Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2023