Reconstructie Stationsplein en Kon. Wilhelminaweg
U kunt dit formulier gebruiken om een reactie of opmerking over dit project te versturen.

Email *


Vraag / opmerking *


Verzenden

Reconstructie Stationsplein en Kon. Wilhelminaweg

In opdracht van aannemer Reef Infra heeft Brons + partners geparticipeerd in een team van deskundigen om in korte tijd een aanbiedingsontwerp op te stellen. Zowel de gemeente Zaltbommel als de vertegenwoordigde bewoners waren zeer tevrederen over het ontwerp.

Het ontwerp betrof de herinrichting van de Koningin Wilhelminaweg en het Stationsplein te Zaltbommel. Ons bureau was daarbij verantwoordelijk voor het ruimtelijk ontwerp, het beplantingsplan en de materiaalkeuzen. Op basis van een programma van eisen is eerst een schetsontwerp en daarop volgend een voorlopig ontwerp opgesteld.

De inzending kreeg als motto 'Nieuw lint verbindt'. De her in te richten route loopt vanuit het historische centrum van de vestingstad Zaltbommel over de Koningin Wilhelminaweg uit de jaren '30 naar het zakelijk en functioneel ingerichte station uit de jaren '80.

Het ontwerp cre�ert een herkenbare samenhang in deze belangrijke route voor langzaam - en autoverkeer door eenheid in het materiaal en kleurgebruik en door een doorgaande en verbindende groenstructuur. Bij de herinrichting van de weg ligt het accent op het cre�ren van een informeel en lommerrijk karakter, bij het Stationsplein op een overzichtelijke ruimte, waar elk type gebruiker veilig en makkelijk haar weg vindt.

De inzending is in totaal als tweede beoordeeld, waardoor een ander ontwerp wordt uitgevoerd.


Project nummer: 1219

Locatie: Zaltbommel

Opdrachtgever: Reef Infra

Product: Herinrichtingsontwerp

Jaar van planvorming: 2012


Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2023