Ontwikkelen boerengoed in het Groene Hart
U kunt dit formulier gebruiken om een reactie of opmerking over dit project te versturen.

Email *


Vraag / opmerking *


Verzenden

Ontwikkelen boerengoed in het Groene Hart

In opdracht van de Provincie Utrecht heeft Brons en Partners een voorbeeldproject voor agrarische verbreding in het veenweidegebied uitgevoerd.
De case is een boerenbedrijf nabij de Kromme Mijdrecht dat zich op het gebied van recreatie wil verbreden. Op dit bedrijf vindt al agrarisch natuurbeheer plaats, maar ook verblijfsrecreatie lijkt hier aantrekkelijk.
Er wordt gedacht aan recreatiewoonarken in deze waterrijke omgeving. Door middel van een modellenstudie heeft ons bureau onderzocht welke plek in dit waardevolle veenweidelandschap het meest geschikt is voor de recreatiewoonarken. Uiteraard zijn ook de belangen van de agrariër meegewogen. Er is gekozen voor een locatie aan de Veldwetering, in het hoog gelegen bovenland. De haalbaarheid van deze vorm van verbreding wordt doorgerekend door K&G advies.


Project nummer: 686

Opdrachtgever: Provincie Utrecht

Product: Locatiestudie / voorbeeldproject

Jaar van planvorming: 2005


Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2024