Omlegging A9
U kunt dit formulier gebruiken om een reactie of opmerking over dit project te versturen.

Email *


Vraag / opmerking *


Verzenden

Omlegging A9

Landschappelijke inpassing en ruimtelijke ambitie omlegging A9

Brons + partners landschapsarchitecten heeft i.s.m. Witteveen + Bos gewerkt aan de landschappelijke inpassing van de omlegging van de A9. Op 23 april heeft de Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) het Trac�besluit Omlegging A9 Badhoevedorp ondertekend.

Ten zuiden van Badhoevedorp komt de nieuwe A9 te liggen. De opgave voor de weg in de polder is om een toekomstvaste inpassing te ontwikkelen voor dit hoogdynamische gebied. De omlegging van de A9 is de eerste stap in de grootschalige transformatie van de Schipholdriehoek.
Het inpassingsconcept refereert aan de beleving en de structuur van het authentieke landschap; een open vlak landschap van de droogmakerij de Haarlemmermeer. Binnen de orthogonale polderstructuur is er bij de landschappelijke inpassing gekozen voor oerhollandse thema�s (dijkjes, water, bomengrid en de bollencultuur) op belangrijke verkeersknooppunten. Daarnaast vormen deze punten interessante plekken in het recreatieve netwerk.
Binnen de landschaparchitectonische opgave is voor deze punten (aansluiting en knooppunt Badhoevedorp) een ambitieniveau uitgesproken. Deze plekken lenen zich ideaal om de poldergeschiedenis van de Haarlemmermeer uit te beelden.

Aansluiting Badhoevedorp
Het gevoel van ritme horend bij het poldergrid komt terug in de verkeersknopen. Bij de aansluiting Badhoevedorp versterkt het patroon van afwisselende dijkjes de kavelrichting van de bestaande Haarlemmermeer. Er komt geen beplanting op de dijkjes om zo de openheid van de polder te benadrukken en dienst te doen als ecologische verbindingszone. Bij de kruising met de Schipholweg wordt de eerste tijdslaag in de periode van het Haarlemmermeer verbeeld. Er was nog geen sprake van een polder. Het Haarlemmermeer was een plek van zeeslagen en door het water verzwolgen dorpen. De verbeelding van het water kan gebeuren door het kunstwerk in het blauw uit te voeren.

Knooppunt Badhoevedorp
Het parkachtige karakter rond knooppunt Badhoevedorp wordt in de nieuwe situatie doorgezet. De boscompensatie zal hier voor een groot deel plaatsvinden in de vorm bomenweides. Deze bomenweides zijn opgebouwd uit twee boomsoorten die een contrasterende bladkleur hebben. Tezamen met de bollenvelden versterken ze het onderliggende poldergrid. Het kunstwerk over de Schipholweg vertelt de derde tijdslaag van de Haarlemmermeer. Dit is de laag van het heden. Met rode teksten onder het viaduct worden de steden en de afstanden tot Schiphol genoemd. Hierdoor wordt zichtbaar hoe dichtbij de �hele wereld� is.
De kunstwerken vormen de twee uiterste tijdsmomenten van de polder. De intermediair,de inpoldering, wordt gevormd door het bestaande landschap.


Project nummer: 902

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland

Product: Advies landschappelijke inpassing

Jaar van planvorming: 2009-2012


Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2023