Natuurcompensatie De Elfenbaan
U kunt dit formulier gebruiken om een reactie of opmerking over dit project te versturen.

Email *


Vraag / opmerking *


Verzenden

Natuurcompensatie De Elfenbaan

Een inrichtingsschets voor natuurontwikkeling in de Grote Polder, nabij Zoeterwoude. Deze nieuwe natuur dient ter compensatie van de natuurstrook De Elfenbaan tussen de provinciale weg N11 (Leiden-Bodegraven) en de spoorlijn Leiden-Alphen a/d Rijn, waar plaats wordt gemaakt voor verscheidene opstelsporen als onderdeel van de Rijn-Gouwelijn.

De Grote Polder is een open veenweidegebied omringd door stedelijke, dorpse en infrastructurele randen. Het openhouden van het gebied is belangrijk als tegenhanger voor verstedelijking. De nadruk van het ontwerp ligt daarom op versterking van het landschappelijk beeld in nauwe samenwerking met grondeigenaren, zodat de nieuwe natuurzone een meerwaarde oplevert voor het gebied.


Project nummer: 739

Opdrachtgever: Gemeente Zoeterwoude

Product: Ontwerp

Jaar van planvorming: 2007-2008


Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2023