Landschapsvisie Buitengebied gemeente Abcoude
U kunt dit formulier gebruiken om een reactie of opmerking over dit project te versturen.

Email *


Vraag / opmerking *


Verzenden

Landschapsvisie Buitengebied gemeente Abcoude

De gemeente Abcoude heeft drie planvormen gebundeld: een integrale herziening van het bestemmingsplan Buitengebied, de daaraan ten grondslag liggende structuurvisie en de landschapsvisie. De landschapsvisie is door Brons+partners opgesteld en in samenwerking met BugelHajema Adviseurs verwerkt in de structuurvisie.

De landschapsvisie gaat in op landschapsontwikkeling tussen Baambrugge en de A2, mogelijke ontwikkelingen in het landschap tegen de grens met Amsterdam aan en landschapsontwikkeling langs ’t Gein. Actuele ontwikkelingen, zoals de verbreding van de A2, natuurontwikkeling en waterberging in het weidegebied en dijkverbetering langs de rivier ’t Gein spelen een belangrijke rol in de ontwikkelingsmogelijkheden die het landschapsplan biedt. Daarnaast geeft de landschapsvisie ontwerprichtlijnen voor het thema paardenbakken en advies voor (her)inrichting van het erf, omdat dit zaken zijn die zeer bepalend zijn voor de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied.


Project nummer: 822

Locatie: Abcoude e.o.

Opdrachtgever: Gemeente Abcoude

Product: Structuurvisie

Jaar van planvorming: 2008


Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2024