Landschapsontwikkelingsplan Rijn en Veenstreek
U kunt dit formulier gebruiken om een reactie of opmerking over dit project te versturen.

Email *


Vraag / opmerking *


Verzenden

Landschapsontwikkelingsplan Rijn en Veenstreek

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Rijnwoude en Kaag en Braassem hebben besloten om met elkaar een Landschapsontwikkelingsplan op te stellen. Zij hebben voor het opstellen van het plan en het begeleiden van de planvorming bureau Brons + partners landschapsarchitecten aangetrokken. Het Rijnstreekberaad, samenwerkingsverband van gemeenten, fungeert als coördinerend orgaan.

Het belangrijkste doel van het landschapsontwikkelingsplan is het behouden, versterken en ontwikkelen van de landschappelijke kwaliteit en samenhang in het plangebied. Hierbij vormen de verschillen in de ontstaansgeschiedenis tussen de oeverwallen, de veengebieden en de polders een belangrijke rol. Het buitengebied dient daarbij vitaal, aantrekkelijk en economisch gezond te zijn. Het LOP biedt belangrijke bouwstenen voor een samenhangend en integraal afwegingskader voor een evenwichtig landschapssysteem en biedt tevens de kaders aan voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven.


Project nummer: 740

Locatie: Alphen aan den Rijn e.o

Opdrachtgever: Rijnstreekberaad

Product: Landschapsontwikkelingsplan

Jaar van planvorming: 2008-2009


 

Inventarisatie en analyse

februari 2010

Visie

februari 2010

Kaart visie

februari 2010

Uitvoeringsprogramma

februari 2010

Kaart uitvoeringsprogramma

februari 2010


Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2022