Landschapsontwikkelingsplan Groene Driehoek
U kunt dit formulier gebruiken om een reactie of opmerking over dit project te versturen.

Email *


Vraag / opmerking *


Verzenden

Landschapsontwikkelingsplan Groene Driehoek

De Groene Driehoek gemeenten, Montfoort, Oudewater en Lopik hebben besloten gezamenlijk een landschapsontwikkelingsplan (LOP) op te stellen. Aan brons + partners landschapsarchitecten is gevraagd dit LOP de Groene Driehoek te maken.

Het landschapsontwikkelingsplan voor de Groene Driehoek omvat een gaaf deel van het Nederlandse veenweidelandschap. Het gebied is tevens onderdeel van het Nationaal Landschap het Groene Hart. Het landschap kent het typerende verschil tussen de zeer open polders, welke volgens het vaste copesysteem ontgonnen zijn en de besloten lintbebouwingen langs de weteringen en de natuurlijke waterlopen. Achter de ontginningsassen liggen de kenmerkende Tiendwegen en houtkades.

De landschapsontwikkelingsvisie gaat uit van het versterken van de verschillende identiteit van de open polders en de half open stroomruggen. In het plan zijn de relaties aangegeven met bestaand gebiedsgericht beleid, zoals de integrale visie voor de Hollandse IJssel, het project Linschoterwaard met een rol voor landgoed Linschoten en het raamplan Utrecht West.

Het LOP richt zich enerzijds in het meewerken en uitvoeren van beleidsopgaven van andere overheden, zoals het aanvullen van de ecologische hoofdstructuur (EHS) , het realiseren van ontbrekende schakels in de ecologische verbindingszones (EVZ) en het stimuleren van deelname aan weidevogelbeheer. Daarnaast richt het plan zich ook op natuur- en landschapsontwikkeling op lokaal niveau, zoals een goed beheer van de houtkaden, herstel van de Tiendwegen en hun toegankelijkheid, het stimuleren van erfbeplantingen en kavelgrensbeplantingen en het in stand houden van oude slotenpatronen en een slootkantenbeheer.

Belangrijk resultaat van het planproces is dat alle drie de gemeenten nu over een landschapscoördinator beschikken, welke een belangrijke spil zal vormen tussen de particuliere ondernemers en de gemeente. Per slot zijn alleen door samenwerking de doelstellingen van het LOP haalbaar en uitvoerbaar.


Project nummer: 609

Opdrachtgever: Gemeenten Oudewater, Montfoort en Lopik

Product: Landschapsontwikkelingsplan

Jaar van planvorming: 2003-2006


Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2024