Landschappelijke inpassing Gascompressorstation
U kunt dit formulier gebruiken om een reactie of opmerking over dit project te versturen.

Email *


Vraag / opmerking *


Verzenden

Landschappelijke inpassing Gascompressorstation

Een afwisselende, specifieke landschapszone is ontworpen als landschappelijke inpassing voor het nieuw te bouwen gascompressorstation in het open veenweidelandschap bij Wijngaarden, Zuid-Holland.

Vanwege de ligging in de oksel van het Alblasserbos en op enige afstand van Wijngaarden is aan alle kanten van het ontwerp een andere benadering gekozen. Het bestaande slotenpatroon vormt in het ontwerp een belangrijk uitgangspunt en geeft een repeterend patroon.

Bossages, wilgengrienden en brede rietstroken ontnemen het zicht op de leidingen en gebouwen gezien vanuit het bebouwingslint Wijngaarden. Verder reageert het plan op de vroeger voorkomende kavelgrensbeplantingen met Elzen. Er is ruimte gecreëerd voor recreatief medegebruik, in de afwisselende structuur van de nieuwe landschapszone is een divers wandelpad ontworpen. Voor de in het gebied voorkomende heikikker wordt een reeks ondiepe poelen aangelegd.

Brons en partners heeft een belangrijke invloed gehad op de situering en het kleurgebruik van de bebouwing en het ontwerp met succes aan de welstandscommissie gepresenteerd. Uitgangspunt was dat de gebouwen door hun donkere kleuren wegvallen tegen de bosrand.

Het ontwerp is verder uitgewerkt in een beplantingsplan en beheerplan


Project nummer: 800

Locatie: Wijngaarden

Opdrachtgever: N.V. Nederlandse Gasunie

Product: Ontwerp

Jaar van planvorming: 2008-2009


Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2023