Landgoed de Geer
U kunt dit formulier gebruiken om een reactie of opmerking over dit project te versturen.

Email *


Vraag / opmerking *


Verzenden

Landgoed de Geer

De hoofdcontouren van het landgoed de Geer te Culemborg zijn in het voorjaar van 2010 buiten tot uitdrukking gekomen. De bossages, waterpartijen, open ruimten en de oprijlaan zijn aangelegd onder toezicht van Brons + partners. In overleg met een architect is een schetsontwerp voor de nieuwe landhuizen gemaakt.

Aan deze uitvoering is een planontwikkelingstraject vooraf gegaan, welke onder andere bestond uit een haalbaarheidsstudie, de eerste schetsideeen, de ruimtelijke onderbouwing en het begeleiden van de planologische procedure. Tijdens dit proces is het ontwerp verder uitgewerkt in een inrichtingsplan, beplantingsplan en ook de uitvoeringstekeningen.

Brons en partners heeft de uitvoering voorbereid en de nodige vergunningen verzorgd.


Project nummer: 635

Locatie: Culemborg

Opdrachtgever: Familie Borgstein

Product: Ontwerp

Jaar van planvorming: 2004-2010


Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2024