Landgoed Anckerwaerdt
U kunt dit formulier gebruiken om een reactie of opmerking over dit project te versturen.

Email *


Vraag / opmerking *


Verzenden

Landgoed Anckerwaerdt

Op de betreffende locatie van dit te ontwikkelen landgoed zag de bestaande fruitteler geen toekomst meer in zijn agrarische bedrijf. Een particulier heeft hierop ingespeeld door de grond aan te kopen en op deze locatie een nieuw landgoed te ontwikkelen. Een dergelijke ontwikkeling past goed binnen het gemeentelijk beleid om aan deze zijde van Culemborg de natuur- en landschapswaarden te versterken. Naast het opstellen van een integraal ontwerp voor het landschapspark en de bebouwing vraagt een dergelijke opgave een zorgvuldige begeleiding in de vorm van subsidieaanvragen, faciliteiten in het kader van wetten en regelingen, planologische procedures en overleg en afstemming tussen diverse overheidsinstanties.


Project nummer: 405

Opdrachtgever: Kroezen bv

Product: Ontwerp

Jaar van planvorming: 2002


Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2024