LOP Duin Horst & Weide
U kunt dit formulier gebruiken om een reactie of opmerking over dit project te versturen.

Email *


Vraag / opmerking *


Verzenden

LOP Duin Horst & Weide

Gemeenten gaan voor gezamenlijke benadering Duin Horst & Weide
De gemeenten Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten hebben in april en mei 2012 het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) vastgesteld voor het gebied Duin, Horst & Weide. Dit gebied vormt een groene bufferzone tussen Den Haag en Leiden met een bijzondere reeks van landschappen. De drie gemeenten zijn verenigd in het Pact van Duivenvoorde en zetten zich met dit plan gezamenlijk in voor behoud, versterking en ontwikkeling van de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische kwaliteiten van dit unieke gebied, aangewezen als een van de zes provinciale landschappen van Zuid-Holland.

Visie op metropolitaan landschap
Het missiestatement van het LOP is dat het landschap een belangrijk onderdeel vormt van het Metropolitane landschap van de Zuid-vleugel van de Randstad. Zij dient als groengebied vitaal en authentiek te zijn en toegankelijk voor omwonenden en recreanten met sterke fysieke en sociale relaties tussen het gebied en de omringende steden. De visie is uitgewerkt in 8 pijlers.

- Behouden en versterken van de bestaande
unieke reeks van landschapstypen en
bijbehorende kwaliteiten (het barcode
landschap);
- Ontwikkelen van de stad-land relatie in fysieke,
sociaal-economische en culturele zin;
- Versterken van het recreatieve netwerk;
- Versterken van het ecologische netwerk;
- Ontwikkelen van een vitale landbouw;
- Vitaliseren van buitens en landgoederen;
- Versterken van de regionale voedseleconomie
en
- Uitvoeren van een co�rdinerende regie over dit
gebied.

Participatie belangenorganisaties
Op inspirerende wijze hebben belangenorganisaties en belangstellenden hun idee�n en initiatieven ingebracht. Een voorbeeld van deze participatie was een fotowedstrijd en een 'Landschapsdag', waarop Duin Horst & Weide daadwerkelijk kon worden beleefd. Daarnaast hebben de droomsessies van de Provincie Zuid-Holland als input gediend voor de projecten.

Projecten voor uitvoering
In het uitvoeringsprogramma zijn 5 projecten geselecteerd om uitvoering te geven aan de visie;
1. De inrichting van de Molendriegang Wilsveen
tot icoon van het weidegebied;
2. Het realiseren van een recreatieve verbinding
van Den Haag naar Leiden;
3. Het uitwerken en realiseren van ecologische en
recreatieve dwarsverbindingen;
4. Het ontwikkelen van de Vliet als blauwe
ruggengraat en
5. De herinrichting van de stadsranden.
Er wordt naar gestreefd een gebiedsregisseur aan te stellen om de uitvoering en co�rdinatie van de projecten ter hand te nemen.


Project nummer: 917

Product: Landschapsontwikkelingsplan

Jaar van planvorming: 2010 / 2012


 

Landschapsontwikkelingsplan Duin Horst & Weide

Februari 2012

Uitvoeringsprogramma Duin Horst & Weide

Februari 2012

Inventarisatie en analyse

Achtergronddocument bij LOP concept, november 2010

 

 

Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2021