Herplantplan 't Gein
U kunt dit formulier gebruiken om een reactie of opmerking over dit project te versturen.

Email *


Vraag / opmerking *


Verzenden

Herplantplan 't Gein

De afgelopen jaren heeft Waternet gewerkt aan een dijkverbeteringsplan voor het Gein. Van begin af aan was er veel weerstand vanuit de omgeving bij deze dijkverbetering, omdat veel van de beplanting, welke samen het fraaie karakteristieke groene rivierlint vormen, zou sneuvelen.

Door een zeer zorgvuldig ontwerp- en communicatieproces met ons bureau als intermediair tussen bewoners en Waternet, is bereikt dat slechts ruim 200 bomen van de 4500 bomen gekapt hoeven te worden. De instelling van meerdere werkgroepen heeft bijgedragen aan een gerichte communicatie, waarin bewoners en betrokkenen hun mening naar voren konden brengen.

Van de ruim 200 te kappen bomen kunnen er uiteindelijk ruim 150 opnieuw op en langs de dijk worden aangeplant en zullen er slechts ruim 50 bomen in de directe omgeving herplant hoeven worden. Deze herplant op en langs de dijk is alleen mogelijk doordat ook het beheer voor de toekomst is vastgelegd in een beheerplan. Daarin zijn onder andere uitgangspunten vastgelegd ten aanzien van de omvang van de bomen in relatie tot dijkveiligheid.


Project nummer: 1110

Locatie: Het Gein

Opdrachtgever: Waternet

Product: Herplantplan

Jaar van planvorming: 2012


Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2023