Groenstructuurvisie Zaanstad
U kunt dit formulier gebruiken om een reactie of opmerking over dit project te versturen.

Email *


Vraag / opmerking *


Verzenden

Groenstructuurvisie Zaanstad

De gemeente Zaanstad hecht grote waarde aan een hoge kwaliteit van de leefomgeving. Momenteel vindt er een wijkgerichte aanpak plaats waarbij op grote schaal de riolering in 1 keer wordt vervangen. Volgend aan de rioolvervanging zal ook de openbare ruimte worden vernieuwd. Om dit te realiseren is het streven in de komende jaren voor alle wijken een (herziene) groenstructuurvisie op te stellen.
Gelet op de urgentie van de rioolvervanging is het niet mogelijk om te wachten op een stedelijk dekkend beleidskader. Daarom is nu voor diverse wijken een groenvisie ontwikkeld.

Brons + partners is via een detachering gevraagd deze groenvisies op te stellen en kort te sluiten met de diverse sectoren binnen de gemeente.
De visies en herinrichtingsplannen zijn tijdens de verschillende klankbordbijeenkomsten en een informatieavonden met de bewoners uit de wijken gecommuniceerd.

De openbare en stedenbouwkundige opzet van de verschillende wijken binnen de gemeente is divers van opzet en wordt samengevat onder de noemer Zaans Moza�ek. Met dit begrip wordt de grote verscheidenheid en kleinschaligheid van de buurten binnen Zaanstad aangegeven. Bijna alle buurten kennen een eigen identiteit en trekken om die reden speciale doelgroepen aan.

Het doel van de visies is om de groenstructuur en het waardevolle groen voor de diverse wijken kwantitatief en kwalitatief te verbeteren. Daarnaast zal de visie aansluiting vinden bij de verscheidenheid van het Zaans Moza�ek. Vervolgens is het de taak van de afdeling Beheer om deze beoogde kwaliteit van het stedelijk groen te waarborgen.


Project nummer: 1102

Locatie: Zaanstad

Opdrachtgever: Gemeente Zaanstad

Product: Groenstructuurvisie en herinrichtingsplan

Jaar van planvorming: 2011/2012
Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2024