Gascompressorstation Wijngaarden
U kunt dit formulier gebruiken om een reactie of opmerking over dit project te versturen.

Email *


Vraag / opmerking *


Verzenden

Gascompressorstation Wijngaarden

Na vijf jaar van voorbereiding is de uitvoering van de landschapszone rondom het gascompressorstation te Wijngaarden een feit. Brons + partners heeft voor deze landschapszone in samenspraak met een klankbordgroep en de omgeving in opdracht van de Gasunie het ontwerp opgesteld. Bewoners uit de omgeving hebben in een serie keukentafelgesprekken hun reactie kunnen geven op het ontwerp, waarna het definitief is geworden. Dit ontwerp is vervolgens uitgewerkt in een beplantingsplan en bestek met uitvoeringstekeningen ter voorbereiding van de uitvoering. Tevens is een beheerplan opgesteld om tijdig ook het onderhoud van de landschapszone te waarborgen.

Vanaf november 2010 is met tussenpozen gewerkt aan de uitvoering van de landschapszone rondom het gascompressorstation. Begin 2011 zijn de gebouwen verrezen in een gedekte kleurstelling, op voorstel van ons bureau. Zij vallen hierdoor weg tegen de achtergrond van het Alblasserbos. Gedurende een jaar lang is er grond verzet ten behoeve van sloten en natuurvriendelijke oevers in het natte veengebied. Ook zijn delen opgehoogd. Vervolgens zijn de bruggen geplaatst en zijn de paden en de beplanting onder toezicht van Brons + partners aangelegd. Er is een gevarieerde landschapszone ontstaan, welke bij een verdere groei van de beplanting in de komende jaren de beoogde inpassing van het gascompressorstation zal bewerkstelligen.


Project nummer: 907

Locatie: Wijngaarden

Opdrachtgever: N.V. Nederlandse Gasunie

Product: Beplantingsplan, beheerplan, bestek

Jaar van planvorming: 2009-2012


Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2023