FLOW: aanpak versterking beleving Lek
U kunt dit formulier gebruiken om een reactie of opmerking over dit project te versturen.

Email *


Vraag / opmerking *


Verzenden

FLOW: aanpak versterking beleving Lek

In het kader van het project Ruimte voor de Lek heeft Brons + partners voor de provincie Utrecht een voorstel ontwikkeld voor de versterking van de beleefbaarheid en zichtbaarheid van de rivier de Lek tussen de historische steden Vianen en Vreeswijk.

FLOW ziet de geschiedenis als een rijke verhaallijn. Ze vormt een vernieuwend belevingsconcept met interacties tussen mensen, natuur, landschap, stad en economie, gebruik makend van sociale media. Ze benadrukt de kwaliteiten van het gebied, prikkelt om deel te nemen aan activiteiten, faciliteert de toegankelijkheid, sluit aan op lopende initiatieven en laat gebruikers ervaringen delen. Ze beweegt met de seizoenen mee, maar is bescheiden in fysieke ingrepen.

Aan de hand van vier thema’s worden verbindingen voorgesteld over de rivier.
1. De landschappelijke pracht; zicht op het hele gebied vanaf een nieuw uitkijkpodium op de oude Lekbrug.
2. De bloeitijd van steden en scheepvaart; kompassen verwijzen naar de vaarafstanden en de ingrepen in het watersysteem door de eeuwen heen. Een holografische maquette ontwikkeld met lokale organisaties, brengt de geschiedenis tot leven.
3. De natuurlijke rijkdom; de pijlers van de brug tonen vogels die hier voorkomen.
4. De waterveiligheid; excursies bij de stuw geven uitleg over de waterbeheersing en de vistrap.

Via sociale media kunnen waarnemingen in het gebied met andere gebruikers worden gedeeld. FLOW kan het begin zijn van een samenhangende aanpak voor de beleving van de gehele Lek.


Project nummer: 1317

Locatie: Rivierengebied Lek omgeving Vianen Nieuwegein

Opdrachtgever: aanbieding provincie Utrecht

Product: Aanpak versterking beleving Lek en uiterwaarden

Jaar van planvorming: 2013


Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2024