Demo Digitaal Informatie-systeem Landschap
U kunt dit formulier gebruiken om een reactie of opmerking over dit project te versturen.

Email *


Vraag / opmerking *


Verzenden

Demo Digitaal Informatie-systeem Landschap

Het is gebleken dat bij gemeenten en andere (particuliere) initiatiefnemers een behoefte is aan integrale informatievoorziening over landschap en beleid. Daarom heeft Brons en Partners in opdracht van de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei een verkenning en demo opgesteld voor een Digitaal Informatiesysteem Landschap voor de Gelderse Vallei.

Het systeem geeft gericht informatie over:
1. het plangebied met gemeentegrenzen
2. de landschapstypen
3. de landschapselementen
4. de erfinrichting
5. de subsidies van het rijk, provincies en gemeenten
6. het vigerend beleid van de provincies en gemeenten
7. de projecten van de provincies en gemeenten

De demo is gemaakt als een internetpagina, waardoor interactief en eenvoudig informatie toe te voegen is, met links naar andere informatiebronnen. Ook is het systeem hierdoor voor iedereen thuis toegankelijk op elk moment. Andere meerwaarden van het Digitaal Informatiesysteem Landschap zijn dat het bijdraagt aan de bewustwording van het streekeigen landschap en te gebruiken is bij RO-vraagstukken en particuliere initiatieven.


Project nummer: 732

Opdrachtgever: Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei

Product: Demo Digitaal Informatie-systeem

Jaar van planvorming: 2007


Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2020