Combigebouw Sonneheerdt
U kunt dit formulier gebruiken om een reactie of opmerking over dit project te versturen.

Email *


Vraag / opmerking *


Verzenden

Combigebouw Sonneheerdt

In navolging op het ontwerp voor de wijk Parc Viventra op het terrein van Sonneheerdt in Ermelo, waarin ontmoeting tussen mensen met en zonder een (visuele) beperking centraal staat, heeft Brons+partners ook het nieuwe combigebouw voor Sonneheerdt vormgegeven. Sonneheerdt ondersteunt mensen die slechtziend of blind zijn, in het streven zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Een belangrijk onderdeel van deze ondersteuning bestaat uit het bieden van aangepast werk. Dit gebeurt ondermeer in het nieuwe combigebouw.

Vanuit het algemene concept voor het gebied is gekozen voor een bos- en natuursfeer. Het centrale idee is een tweedeling in het ontwerp: de monumentaliteit van het hoofdgebouw met haar buitenruimte passend bij de bouwsstijl en de vraag om representatie van het hoofdgebouw en de eenvoud van de entree aan de Paul Krugerweg ingepast in open ruimten in het bos. Deze twee ‘werelden’ worden door het middenschip van het combigebouw verbonden en deze lijnvoering wordt in beide ‘werelden’ doorgetrokken.

Bij het ontwerp is rekening gehouden met de eisen die gesteld worden aan toegankelijkheid, zoals (on)natuurlijke gidslijnen, reliëftegels en hellingbanen en het programma, zoals parkeerruimte. Het belangrijkste is immers dat het terrein, naast het representatieve karakter, vooral goed functioneert.


Project nummer: 616

Locatie: Ermelo

Opdrachtgever: Projectontwikkeling De Groene Zoom

Product: Ontwerp

Jaar van planvorming: 2003-2004


Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2023