Beheerplan 't Gein
U kunt dit formulier gebruiken om een reactie of opmerking over dit project te versturen.

Email *


Vraag / opmerking *


Verzenden

Beheerplan 't Gein

Waternet werkt aan de voorbereiding voor de dijkverbetering van 't Gein. Zij streeft daarbij naar een veilige en mooie dijk, maar deze aspecten gaan van nature niet goed samen. Momenteel staan er ruim 4500 bomen langs de dijk. Voorwaarde voor het behoud van deze bomen is dat ze goed beheerd worden en daardoor geen gevaar vormen voor de dijkveiligheid.

Aangezien het beheer van de dijken bij vele verschillende eigenaren ligt is er behoefte ontstaan aan een beheerplan. In dit beheerplan zijn eenduidige richtlijnen opgenomen voor een duurzaam beheer van de dijken en de verschillende beplantingen, zodat de veiligheid van de dijken gewaarborgd is.

Het beheerplan is met een ingestelde werkgroep beheer besproken. Hierin waren zowel medewerkers van Waternet en de gemeente de Ronde Venen als bewoners vertegenwoordigd. Meerdere keren is gezamenlijk langs de dijk gefietst om de uitgangspunten voor het behoud en het beheer van de beplanting langs de dijk in overleg met de bewoners vast te stellen. Met het beheerplan is een goede basis gelegd voor het behoud van de gevarieerde beplanting langs het Gein in de toekomst. In opdracht van Waternet is bij het beheerplan ook een begroting opgesteld, welke inzicht geeft in de jaarlijkse beheerkosten voor diverse eigenaren. Een van de aanbevelingen is om dit beheer op termijn meer te bundelen. Naast het beheerplan is voor een beperkt aantal trajecten een herplantplan opgesteld.


Project nummer: 1021

Locatie: het Gein

Opdrachtgever: Waternet

Product: Beheerplan

Jaar van planvorming: 2011


Naar de uitgebreide informatiepagina (met inlogcode)
Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2024