Begraafplaats met mijnen en hoagten
U kunt dit formulier gebruiken om een reactie of opmerking over dit project te versturen.

Email *


Vraag / opmerking *


Verzenden

Ontwerp begraafplaats met mijnen en hoagten

De gemeente Ouddorp heeft Brons + partners gevraagd een ontwerp te maken voor een nieuwe begraafplaats. Het ontwerp is op drie pijlers gebaseerd. Ten eerste is de begraafplaats ingepast in het cultuurhistorisch waardevolle schurvelingenlandschap. Landschapselementen, zoals elzensingels en zandwallen vormen hierbij een kamerstructuur. De Vereniging voor Natuur en landschap Goeree- Overflakkee behartigt het behoud van dit landschap. Het Zuid-Hollands Landschap stond voor het integreren van natuurwaarden in het ontwerp. Hierbij vormt het binnenduinlandschap uit de omgeving het streefbeeld. En natuurlijk moet het ontwerp ook voldoen aan de functionele eisen, die de gemeente Ouddorp stelt.

Brons + partners heeft met de betrokken instanties in het ontwerp gezocht naar een evenwicht tussen de cultuurlijk-landschappelijke en natuurlijke ontwikkeling en de functionele eisen van de begraafplaats.

Een nieuwe duinvallei wordt centraal gepositioneerd in het verlengde van de entree, waardoor ze een rustig beeld en moment van bezinning creëert. Een vlonderpad in de vallei geeft de mogelijkheid om de poelen van dichtbij te beleven. Deze middenruimte is omsloten door zandwallen en wordt aan weerszijden geflankeerd door de grafvelden. De grafvelden zijn onderverdeeld in kamers met behulp van elzensingels. Ook de overgang van de begraafplaats naar de omgeving bestaat uit zandwallen.

De begraafplaats ontwikkelt zich in de komende 50 jaar. Alleen daar waar graven gerealiseerd zijn vindt intensief beheer plaats. De overige velden en de duinvallei kennen een extensief beheer. Hierdoor komen de landschappelijke en de natuurlijke waarden van de plek na verloop van de jaren optimaal tot ontwikkeling.


Project nummer: 1210

Locatie: Ouddorp

Opdrachtgever: Gemeente Ouddorp

Product: Ontwerp begraafplaats

Jaar van planvorming: 2012-2013


Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2023