Begeleiding uitvoering landschapsplan N207
U kunt dit formulier gebruiken om een reactie of opmerking over dit project te versturen.

Email *


Vraag / opmerking *


Verzenden

Begeleiding uitvoering landschapsplan N207

Na ruim vijf jaar van planvorming vindt de landschappelijke inpassing plaats van de N207, de nieuwe Zuidwestelijke Randweg rond Gouda. Bij de planvorming voor de nieuwe weg door de polder is van begin af aan door Brons + partners landschapsarchitecten gewerkt aan een totaal visie. Nieuwe natuur- en landschapsontwikkeling vormen maatregelen om de weg landschappelijk in te passen in dit vrij open weidelandschap en diverse natuurwaarden te compenseren.

De inpassing bestaat onder andere uit de aanleg van bossages, kavelgrensbeplantingen, rietpercelen en natuurvriendelijke oevers op de langgerekte percelen, passend bij het huidige beplantingspatroon van de polder. Ecopassages onder de weg door voorzien in ecologische verbindingen voor onder andere de ringslang. Aansluitend aan de passages zijn overwinteringsputten en broeihopen geplaatst om het leefgebied voor de ringslang te optimaliseren.

Nabij de bijzondere ophaalbrug over de Hollandsche IJssel wordt een fraai rust- en uitkijkpunt voor fietsers en wandelaars gerealiseerd; het Zellingplein. Voor de vormgeving van de zitelementen en de middenrand van het plein is samengewerkt met kunstenares Karola Pezarro. De afbeeldingen in deze elementen verwijzen naar de eikenbossen, die vroeger langs de Hollandsche IJssel voorkwamen.

De uitvoering is in afstemming met de betrokken partijen uit de omgeving en de toekomstig beheerder voorbereid. Vanaf het najaar 2013 is de uitvoering begonnen en voert Brons + partners directie namens de provincie Zuid-Holland. Met enige jaren zal de aanplant samen met de natuurlijke ontwikkeling het nieuwe ruimtelijke beeld van de polder bepalen.


Project nummer: 1216

Locatie: Gouda / Krimpenerwaard

Opdrachtgever: provincie Zuid-Holland

Product: landschappelijke inpassing provinciale weg

Jaar van planvorming: 2013-2014


Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2023