Begeleiding uitvoering dijkverbetering ’t Gein
U kunt dit formulier gebruiken om een reactie of opmerking over dit project te versturen.

Email *


Vraag / opmerking *


Verzenden

Begeleiding uitvoering dijkverbetering ’t Gein

Na jaren van voorbereiding start in 2014 de uitvoering van de dijkverbetering langs het schilderachtige riviertje 't Gein. Brons + partners heeft in de jarenlange voorbereidingsfase opgetreden als intermediair tussen enerzijds de bewoners met haar wensen en anderzijds de opdrachtgever met haar technische randvoorwaarden.

Gedurende het proces is er gezocht naar oplossingen en varianten, die bijdragen aan de totale ruimtelijke kwaliteit van de rivier en de begeleidende bebouwing en beplanting. Hierbij vormde een veilige woonomgeving het uitgangspunt.

Als resultaat van dit creatieve en communicatieve proces kan het merendeel van de karakteristieke beplanting van knotwilgen en essenstobben blijven staan. Uiteindelijk moeten circa 200 van de 4500 bomen gekapt worden om plaats te maken voor een dijkverhoging. Brons + partners zal de uitvoering van de groenwerkzaamheden begeleiden, zodat deze zorgvuldig plaats vinden volgens de gemaakte afspraken met de omgeving.

Ook de onderhoudsmaatregelen aan bestaande beplanting en de herplant van bomen op de dijk en op enkele aangrenzende erven ter compensatie vallen onder de begeleiding van Brons + partners.


Project nummer: 1324

Locatie: 't Gein Abcoude

Opdrachtgever: Waternet

Product: dijkverbetering met ruimtelijke kwaliteit

Jaar van planvorming: 2010-2014


Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2024