Beeldkwaliteitplan Neerijnen
U kunt dit formulier gebruiken om een reactie of opmerking over dit project te versturen.

Email *


Vraag / opmerking *


Verzenden

Beeldkwaliteitplan Neerijnen

Ook heeft het bureau veel affiniteit met beeldkwaliteitplannen voor het buitengebied voor clusters van gemeenten of individuele gemeenten. Daarnaast is het bureau actief bij inpassingsopgaven van nieuwe bebouwing in landschappelijk waardevolle gebieden (project inpassing nieuw wonen aan de dijk, gemeente Neerijnen, 2004).

In het kader van de nota ‘ Ruimte voor Ruimte’ heeft Brons en Partners voor de dorpen van de gemeente Neerijnen beeldkwaliteitplannen opgesteld. Op basis van ruimtelijke, landschappelijke en architectonische kenmerken is een visie en gewenst structuurbeeld opgesteld.


Project nummer: 612

Opdrachtgever: van Steennis bv / gemeente Neerijnen

Product: Beeldkwaliteitplan

Jaar van planvorming: 2003-2004


Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2023