Beeldkwaliteitplan Langbroek
U kunt dit formulier gebruiken om een reactie of opmerking over dit project te versturen.

Email *


Vraag / opmerking *


Verzenden

Beeldkwaliteitplan Langbroek

In opdracht van de provincie Utrecht en de zes gemeenten is binnen de provincie het eerste beeldkwaliteitplan voor het buitengebied opgesteld. Het plan betreft het unieke gebied van de Langbroekerwetering, waarvan de landschapsstructuur terug voert naar de Middeleeuwse slagenverkaveling. De beeldkwaliteiten van dit gebied zijn in samenhang met elkaar voor zowel beplanting als bebouwing en voor wegen en waterlopen op aansprekende wijze geanalyseerd. De visie geeft vervolgens richtlijnen aan om toekomstige veranderingen op het erf en aan bebouwing aan te grijpen als verbeteringen van de beeldkwaliteit.


Project nummer: 628

Opdrachtgever: Gebiedscommissie Langbroekerwetering

Product: Beeldkwaliteitplan

Jaar van planvorming: 2004


Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2024