Beeldkwaliteitplan Buitengebied Haaren
U kunt dit formulier gebruiken om een reactie of opmerking over dit project te versturen.

Email *


Vraag / opmerking *


Verzenden

Beeldkwaliteitplan Buitengebied Haaren

In samenwerking met Amer adviseurs bv is voor de gemeente Haaren een beeldkwaliteitplan opgesteld voor het buitengebied van deze gemeente. Een richtinggevend en inspirerend kader voor beeldkwaliteit bij ingrepen in het buitengebied.

De bestaande karakteristieken en waarden van zowel landschap, bebouwing, erven en de onderlinge interactie zijn beeldend uiteengezet en op basis daarvan is een aansprekende visie neergelegd op de gewenste beeldkwaliteiten.

Deze visie dient als richtinggevend kader bij nieuwe ontwikkelingen en fungeert daarmee ook als bouwsteen voor het welstandsbeleid. Daarnaast biedt het beeldkwaliteitplan inspiratie bij ruimtelijke ingrepen.


Project nummer: 518

Opdrachtgever: Gemeente Haaren

Product: Beeldkwaliteitplan

Jaar van planvorming: 2002


Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2023