‘EVOLUTI’ Prijsvraag Oostvaardersland
U kunt dit formulier gebruiken om een reactie of opmerking over dit project te versturen.

Email *


Vraag / opmerking *


Verzenden

‘EVOLUTI’ Prijsvraag Oostvaardersland

‘Evoluti’ vormt het antwoord op de (prijs)vraag hoe het natuur-activiteiten-centrum (NAC) en haar landschappelijke setting ontworpen dient te worden in het Oostvaardersland. Dit project is tot stand gekomen door de samenwerking tussen de architecten Alexandra Dietzsch en Linda van der Sanden, kunstenares Georgine Lammerts van Bueren en Brons + partners Landschapsarchitecten bv.

Natuurlijke processen hebben grote invloed gehad op de ontstane natuurwaarden. Dit veranderingsproces gaat door. Wij noemen dit ‘evoluti’. Het NAC is geen gebouw in de traditionele zin van het woord, maar een ‘route’ door het landschap. Gaand van hoog naar laag, van droog naar nat, van bosrijk naar riet en water, van besloten naar open, van dynamisch naar stilte, van dichtbij tot ver weg kijken is het zowel de lijn van transformatie van de bezoeker als ook de lijn van evolutie.

Het transformatieproces van cultuurlandschap naar natuurlandschap wordt via de route beleefbaar gemaakt. De route is een “loper”, die met de ondergrond mee verandert van vorm en materiaal. De loper wordt op vier plaatsen overkluisd door schuilplaatsen.


Project nummer: 934

Opdrachtgever: Staatsbosbeheer

Product: Schetsontwerp

Jaar van planvorming: 2009


Brons + Partners Landschapsarchitecten bv - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2024