Steiger in de Vecht
You can use this form to send a reaction or comment about this project.

Email *


Question / Comment *


Submit

Steiger in de Vecht

Van oudsher kwamen op de oevers van de Vecht jaagpaden voor. Vroeger werden de boten vanaf dit jaagpad voortgetrokken, heden ten dage functioneert dit jaagpad als een fraai wandelpad. Hierin komen echter ook knelpunten voor. Eén van deze knelpunten is het tracé ten noorden van het beschermd dorpsgezicht Nieuwersluis. Gezien de smalle oever van de Vecht langs de provinciale weg is voor de doortrekking van het jaagpad een loopsteiger ontworpen.

Uitgangspunt voor het ontwerp is de toegankelijkheid voor minder validen. Gezien de verbindende functie worden zitplaatsen op het land gerealiseerd. De loopsteiger kent een rustige, hoogwaardige uitstraling met een houten dek, houten bovenleuning met stalen dragers en staaldraden. Door tevens een natuurvriendelijk onderwaterprofiel te ontwikkelen wordt bijgedragen aan natuurontwikkeling in het kader van de Natte As. De kwaliteit van de oever aan de noordzijde wordt verbeterd door verplaatsing van de parkeerplaats. Aan de zuidoever zijn nadere suggesties gedaan voor herinrichting van de parkeerplaats


Project number: 727

Client: Gemeente Loenen aan de Vecht

Product: Ontwerp

Year: 2007


Brons + Partners Landscape architects - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg The Netherlands - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2022