Schetsontwerp N207
You can use this form to send a reaction or comment about this project.

Email *


Question / Comment *


Submit

Schetsontwerp N207

De provincie Zuid-Holland gaat in samenwerking met de gemeenten Gouda en Ouderkerk een nieuwe schakel in de regionale verbinding N207 aanleggen, de Zuidwestelijke Randweg (ZWR). Deze nieuwe weg zal de leefbaarheid in de gemeente Gouda en de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard verbeteren.

Brons en Partners Landschapsarchitecten heeft in de fase van Schetsontwerp de regisseursrol vervuld bij dit project. Daarbij hebben wij ons zowel met de inhoud bezig gehouden als met het proces en de afstemming tussen verschillende adviseurs. Landschapsarchitectuur is in dit project de discipline waarin alle aspecten samenkomen.
Volgens ons schetsontwerp past de weg zich wat betreft inpassing aan de doorsneden omgeving aan. In het meest kwetsbare deeltraject, waar de N207-ZWR het open veerweidegebied van de Krimpenerwaard doorkruist, valt de weg zo min mogelijk op. De bestaande landschappelijke structuur wordt met behulp van water, riet en natuurlijk grasland versterkt aan weerszijden van de weg. Zichtlijnen worden deels behouden en deels geblokkeerd met boomsingels, waardoor de weidsheid van de polder beleefbaar blijft, maar het verkeer niet alles overheersend zichtbaar wordt.

Zie ook het project beeldkwaliteit geluidsschermen N207-ZWR


Project number: 712

Location: Gouda en Krimpenerwaard

Client: Provincie Zuid-Holland

Product: schetsontwerp

Year: 712


Brons + Partners Landscape architects - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg The Netherlands - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2023