Ontwikkelen boerengoed in het Groene Hart
You can use this form to send a reaction or comment about this project.

Email *


Question / Comment *


Submit

Ontwikkelen boerengoed in het Groene Hart

In opdracht van de Provincie Utrecht heeft Brons en Partners een voorbeeldproject voor agrarische verbreding in het veenweidegebied uitgevoerd.
De case is een boerenbedrijf nabij de Kromme Mijdrecht dat zich op het gebied van recreatie wil verbreden. Op dit bedrijf vindt al agrarisch natuurbeheer plaats, maar ook verblijfsrecreatie lijkt hier aantrekkelijk.
Er wordt gedacht aan recreatiewoonarken in deze waterrijke omgeving. Door middel van een modellenstudie heeft ons bureau onderzocht welke plek in dit waardevolle veenweidelandschap het meest geschikt is voor de recreatiewoonarken. Uiteraard zijn ook de belangen van de agrariër meegewogen. Er is gekozen voor een locatie aan de Veldwetering, in het hoog gelegen bovenland. De haalbaarheid van deze vorm van verbreding wordt doorgerekend door K&G advies.


Project number: 686

Client: Provincie Utrecht

Product: Locatiestudie / voorbeeldproject

Year: 2005


Brons + Partners Landscape architects - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg The Netherlands - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2023