Natuurcompensatie De Elfenbaan
You can use this form to send a reaction or comment about this project.

Email *


Question / Comment *


Submit

Natuurcompensatie De Elfenbaan

Een inrichtingsschets voor natuurontwikkeling in de Grote Polder, nabij Zoeterwoude. Deze nieuwe natuur dient ter compensatie van de natuurstrook De Elfenbaan tussen de provinciale weg N11 (Leiden-Bodegraven) en de spoorlijn Leiden-Alphen a/d Rijn, waar plaats wordt gemaakt voor verscheidene opstelsporen als onderdeel van de Rijn-Gouwelijn.

De Grote Polder is een open veenweidegebied omringd door stedelijke, dorpse en infrastructurele randen. Het openhouden van het gebied is belangrijk als tegenhanger voor verstedelijking. De nadruk van het ontwerp ligt daarom op versterking van het landschappelijk beeld in nauwe samenwerking met grondeigenaren, zodat de nieuwe natuurzone een meerwaarde oplevert voor het gebied.


Project number: 739

Client: Gemeente Zoeterwoude

Product: Ontwerp

Year: 2007-2008


Brons + Partners Landscape architects - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg The Netherlands - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2023