Landschapsontwikkelingsplan Rijn en Veenstreek
You can use this form to send a reaction or comment about this project.

Email *


Question / Comment *


Submit

Landschapsontwikkelingsplan Rijn en Veenstreek

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Rijnwoude en Kaag en Braassem hebben besloten om met elkaar een Landschapsontwikkelingsplan op te stellen. Zij hebben voor het opstellen van het plan en het begeleiden van de planvorming bureau Brons + partners landschapsarchitecten aangetrokken. Het Rijnstreekberaad, samenwerkingsverband van gemeenten, fungeert als coördinerend orgaan.

Het belangrijkste doel van het landschapsontwikkelingsplan is het behouden, versterken en ontwikkelen van de landschappelijke kwaliteit en samenhang in het plangebied. Hierbij vormen de verschillen in de ontstaansgeschiedenis tussen de oeverwallen, de veengebieden en de polders een belangrijke rol. Het buitengebied dient daarbij vitaal, aantrekkelijk en economisch gezond te zijn. Het LOP biedt belangrijke bouwstenen voor een samenhangend en integraal afwegingskader voor een evenwichtig landschapssysteem en biedt tevens de kaders aan voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven.


Project number: 740

Location: Alphen aan den Rijn e.o

Client: Rijnstreekberaad

Product: Landschapsontwikkelingsplan

Year: 2008-2009Inventarisatie en analyse

februari 2010

Visie

februari 2010

Kaart visie

februari 2010

Uitvoeringsprogramma

februari 2010

Kaart uitvoeringsprogramma

februari 2010


Brons + Partners Landscape architects - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg The Netherlands - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2023