Landschapsontwikkelingsplan Maarssen
You can use this form to send a reaction or comment about this project.

Email *


Question / Comment *


Submit

Landschapsontwikkelingsplan Maarssen

De gemeente Maarssen heeft besloten een landschapsontwikkelingsplan op te stellen. Dit plan sluit nauw aan op de bestemmingsplannen buitengebied en zoomt verder in op de gewenste landschappelijke kwaliteiten.

Het plan bestaat uit een:
- inventarisatie, analyse en visie en
- uitvoeringsprogramma

Het plan is opgesteld in de periode van januari 2010 tot en met de zomer van 2010. Het plan is tot stand gekomen in nauwe afstemming met een klankbordgroep, waarin organisaties uit het plangebied vertegenwoordigd zijn. De concept visie is ook aan de bewoners voorgelegd, via hun zijn ook concrete projecten ingebracht.

Op 1 november 2010 is het plan vastgesteld door de raad. De uitvoering van enkele projecten zal van start gaan na de fusie van de gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen in 2011.

Het LOP zet onder andere in op het aanstellen van een landschapscoordinator, het stimuleren van een streekeigen inrichting van erven, de beeldkwaliteit van bebouwingslinten en het verbeteren van de toegankelijkheid en informatievoorziening over en in het gebied.


Project number: 930

Location: Buitengebied gemeente Maarssen

Client: Gemeente Maarssen

Product: Landschapsontwikkelingsplan

Year: 2010Inventarisatie en visie

September 2010

Uitvoeringsprogramma

september 2010

kaart uitvoeringsprogramma

september 2010


Brons + Partners Landscape architects - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg The Netherlands - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2023