Landschapsontwikkelingsplan Gelderse Vallei
You can use this form to send a reaction or comment about this project.

Email *


Question / Comment *


Submit

Landschapsontwikkelingsplan Gelderse Vallei

De gemeenten Amerongen, Barneveld, Leersum, Leusden, Maarn, Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg hebben in 2004 aan Brons+Partners Landschapsarchitecten opdracht verstrekt voor het opstellen van een landschapsontwikkelingsplan (LOP). Het LOP stemt het landschapsbeleid van de acht gemeenten op elkaar af. Dit biedt vele voordelen en kansen, zoals kennis- en expertise-uitwisseling, behoud en ontwikkeling van de streekeigen identiteit en verscheidenheid van het landschap en de afstemming in een aantal uitvoeringsprojecten.


Project number: 625

Client: Van der Molen Groenconsult

Product: Landschapsontwikkelingsplan (LOP)

Year: 2004-2005


Brons + Partners Landscape architects - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg The Netherlands - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2023