Landschapsontwikkelingsplan Breukelen-Loenen
You can use this form to send a reaction or comment about this project.

Email *


Question / Comment *


Submit

Landschapsontwikkelingsplan Breukelen-Loenen

Met het landschapsontwikkelingsplan is een basis gelegd voor het behoud en de ontwikkeling van het buitengebied van de gemeenten Breukelen en Loenen. Dit buitengebied is nog zeer karakteristiek en waardevol. Het maakt een wezenlijk onderdeel uit van het Nationaal Landschap Groene Hart, maar er leven en werken ook mensen, er zijn (agrarische) bedrijven, er liggen wensen voor natuurontwikkeling, waterberging en infrastructuur en er is een groeiende behoefte aan recreatief medegebruik. Al deze aspecten komen samen in de visie van het LOP.

Als vervolg op het landschapsontwikkelingsplan is door Brons+partners voor de gemeente Loenen Breukelen een beeldkwaliteitplan voor het buitengebied opgesteld.


Project number: 680

Client: Gemeente Breukelen, gemeente Loenen

Product: Landschapsontwikkelingsplan

Year: 2005-2008


Brons + Partners Landscape architects - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg The Netherlands - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2021