Landschapsontwikkelingsplan Woerden
You can use this form to send a reaction or comment about this project.

Email *


Question / Comment *


Submit

Landschapsontwikkelingsplan Woerden

Voor de gemeente Woerden stelt Brons en partners een landschapsontwikkelingsplan op. Het belangrijkste doel hiervan is om het Woerdense landschap, met zijn karakteristieke waarden, voor de toekomst te behouden. De beeldkwaliteit en bruikbaarheid van het gebied staan centraal. De landschapsontwikkelingsvisie wordt opgesteld vanuit de identiteit en kwaliteit van het gebied zelf, in combinatie met actuele ontwikkelingen, wensen en mogelijkheden voor (co)financiering voor het gebied. Er wordt toegewerkt naar een uitvoeringsprogramma dat moet waarborgen dat de landschapsontwikkelingsvisie daadwerkelijk wordt uitgevoerd. De klankbordgroep en projectgroep worden actief betrokken bij de planvorming.


Project number: 808

Client: Gemeente Woerden

Product: Landschapsontwikkelingsplan

Year: 2010


Go to detailed information page (account required)
Brons + Partners Landscape architects - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg The Netherlands - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2023