Landschapsfonds Eemland
You can use this form to send a reaction or comment about this project.

Email *


Question / Comment *


Submit

Landschapsfonds Eemland

Studie naar een nieuw financieringssysteem voor duurzame instandhouding en ontwikkeling van het landschap

Brons + partners heeft in samenspraak met de diverse landschapsbeherende instanties, provincie Utrecht, waterschappen de afgelopen tijd veel aandacht besteed aan de wijze waarop projectideeën in uitvoeringsprojecten omgezet kunnen worden. Ook is hierbij gelet op de praktische projectorganisatie met landschapscoördinatoren, de financiële vertaling hiervan en de verdeelsleutel van kosten. Als uitwerking van het landschapsontwikkelingsplan Eemland heeft het bureau meegedacht over de manier waarop een landschapsfonds kan worden opgericht.


Project number: 603

Product: Studie en projectbegeleiding

Year: 2005


Brons + Partners Landscape architects - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg The Netherlands - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2022