Landschappelijke inpassing Gascompressorstation
You can use this form to send a reaction or comment about this project.

Email *


Question / Comment *


Submit

Landschappelijke inpassing Gascompressorstation

Een afwisselende, specifieke landschapszone is ontworpen als landschappelijke inpassing voor het nieuw te bouwen gascompressorstation in het open veenweidelandschap bij Wijngaarden, Zuid-Holland.

Vanwege de ligging in de oksel van het Alblasserbos en op enige afstand van Wijngaarden is aan alle kanten van het ontwerp een andere benadering gekozen. Het bestaande slotenpatroon vormt in het ontwerp een belangrijk uitgangspunt en geeft een repeterend patroon.

Bossages, wilgengrienden en brede rietstroken ontnemen het zicht op de leidingen en gebouwen gezien vanuit het bebouwingslint Wijngaarden. Verder reageert het plan op de vroeger voorkomende kavelgrensbeplantingen met Elzen. Er is ruimte gecreëerd voor recreatief medegebruik, in de afwisselende structuur van de nieuwe landschapszone is een divers wandelpad ontworpen. Voor de in het gebied voorkomende heikikker wordt een reeks ondiepe poelen aangelegd.

Brons en partners heeft een belangrijke invloed gehad op de situering en het kleurgebruik van de bebouwing en het ontwerp met succes aan de welstandscommissie gepresenteerd. Uitgangspunt was dat de gebouwen door hun donkere kleuren wegvallen tegen de bosrand.

Het ontwerp is verder uitgewerkt in een beplantingsplan en beheerplan


Project number: 800

Location: Wijngaarden

Client: N.V. Nederlandse Gasunie

Product: Ontwerp

Year: 2008-2009


Brons + Partners Landscape architects - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg The Netherlands - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2023